شهناز احمد پور

رشته های آرایشی
شهناز احمد پور

تخصص ها: مدرس آریشگری

مدرسان

شهناز احمد پور
رشته های آرایشی
لیلا جاپلقی
مدرس صنایع دستی
فاطمه ایمانی کلهری
مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی