تهمینه رضائی

پیشکسوت
تهمینه رضائی

تخصص ها: -

مدرسان

شهناز احمد پور
رشته های آرایشی
لیلا جاپلقی
مدرس صنایع دستی
فاطمه ایمانی کلهری
مدرس آشپزی و شیرینی پزی و خیاطی