ورکشاپ ایراد اندامی برای کارمندان مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

ورکشاپ ایراد اندامی برای کارمندان مجتمع شهر هنر

ورکشاپ ایراد اندامی برای کارمندان مجتمع شهر هنر

تاریخ ثبت : 1397/10/04 کد دوره : r841769325
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/11 تاریخ پایان دوره : 1397/11/11

آشنایی با خیاطی نازک دوز

خودکار - دفتر

برطرف کردن ایراد اندامی در الگوهای دامن و شلوار و بالاتنه و آستین و دوخت بهتر و بدون نقص.

رفع اشکالات اندامی در دامن و شلوار و بالاتنه و آستین