ورکشاپ ایراد اندامی برای کارمندان مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 8
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/10/4
کد دوره : r841769325 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/11 تاریخ پایان دوره : 1397/11/11
پیش نیاز :

آشنایی با خیاطی نازک دوز

وسایل مورد نیاز :

خودکار - دفتر

اهداف دوره :

برطرف کردن ایراد اندامی در الگوهای دامن و شلوار و بالاتنه و آستین و دوخت بهتر و بدون نقص.

مفاد درسی :

رفع اشکالات اندامی در دامن و شلوار و بالاتنه و آستین

ورکشاپ ایراد اندامی برای کارمندان مجتمع شهر هنر
محل برگزاری
مدرسان