ورکشاپ شلوار دوز برای کارمندان مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

ورکشاپ شلوار دوز برای کارمندان مجتمع شهر هنر

ورکشاپ شلوار دوز برای کارمندان مجتمع شهر هنر

تاریخ ثبت : 1397/10/04 کد دوره : r837594120
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/18 تاریخ پایان دوره : 1397/11/18

ندارد

خودکار - دفتر

طریقه یادگیری صحیح الگوی هر شلوار با توضیح دوخت

شلوار راسته - شلوار سایز بزرگ - شلوار حاملگی - لیگنز - ساق دار - برمودا - پیله دار - اورال - پیش سینه دار - جین