ورکشاپ چهل تیکه دوز مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 8
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/10/4
کد دوره : r715398206 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/12 تاریخ پایان دوره : 1397/12/12
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

خودکار - دفتر

اهداف دوره :

باروری خلاقیت در خانم ها - استفاده از وسایل دور ریز به نحو احسن

مفاد درسی :

آشنایی با کار دست - بازی با رنگ های پارچه - طریقه نقشه کشی - بزرگنمایی طرح های هندسی - دوخت

ورکشاپ چهل تیکه دوز مجتمع شهر هنر
محل برگزاری
مدرسان