ورکشاپ چهل تیکه دوز مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

ورکشاپ چهل تیکه دوز مجتمع شهر هنر

ورکشاپ چهل تیکه دوز مجتمع شهر هنر

تاریخ ثبت : 1397/10/04 کد دوره : r715398206
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/12 تاریخ پایان دوره : 1397/12/12

ندارد

خودکار - دفتر

باروری خلاقیت در خانم ها - استفاده از وسایل دور ریز به نحو احسن

آشنایی با کار دست - بازی با رنگ های پارچه - طریقه نقشه کشی - بزرگنمایی طرح های هندسی - دوخت