ورکشاپ بچه گانه دوز مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

ورکشاپ بچه گانه دوز مجتمع شهر هنر

ورکشاپ بچه گانه دوز مجتمع شهر هنر

تاریخ ثبت : 1397/10/04 کد دوره : r703126495
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1397/11/21

آشنایی با الگو اولیه مولر

دفتر - خودکار

الگوی اصلی و پایه مولر را در غالب کودکان تدریس می شود.

آشنایی با الگوی بادی - شورت - شلوار - شلوار یکسره - بالا تنه اصلی - لباس شب - سویشرت - کاپشن - پیراهن - کلاه برای کودکان 2 تا 18 سال