ورکشاپ بچه گانه دوز مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 8
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/10/4
کد دوره : r703126495 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/21 تاریخ پایان دوره : 1397/11/21
پیش نیاز :

آشنایی با الگو اولیه مولر

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

الگوی اصلی و پایه مولر را در غالب کودکان تدریس می شود.

مفاد درسی :

آشنایی با الگوی بادی - شورت - شلوار - شلوار یکسره - بالا تنه اصلی - لباس شب - سویشرت - کاپشن - پیراهن - کلاه برای کودکان 2 تا 18 سال

ورکشاپ بچه گانه دوز مجتمع شهر هنر
محل برگزاری
مدرسان