ورکشاپ کیمونو و رگلان مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 8
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/10/4
کد دوره : r428350961 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/28 تاریخ پایان دوره : 1397/11/28
پیش نیاز :

آشنایی با خیاطی

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

طریقه صحیح انواع کیمونوها و رگلان به صورت کامل

مفاد درسی :

الگوی کیمونو برای رگلان - نیم رگلان - کیمونو مرغکدار - کیمونو خفاش - و غیره...

ورکشاپ کیمونو و رگلان مجتمع شهر هنر
محل برگزاری
مدرسان