ورکشاپ کیمونو و رگلان مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
  • حد نصاب: 8
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

ورکشاپ کیمونو و رگلان مجتمع شهر هنر

ورکشاپ کیمونو و رگلان مجتمع شهر هنر

تاریخ ثبت : 1397/10/04 کد دوره : r428350961
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/28 تاریخ پایان دوره : 1397/11/28

آشنایی با خیاطی

دفتر - خودکار

طریقه صحیح انواع کیمونوها و رگلان به صورت کامل

الگوی کیمونو برای رگلان - نیم رگلان - کیمونو مرغکدار - کیمونو خفاش - و غیره...