ورکشاپ شلوار دوز برای عموم مجتمع شهر هنر

جهت ثبت نام با شماره تماس موجود در سامانه یکیتا با مجتمع شهر هنر تماس گرفته و اعلام بفرمایید از طرف دوره مشاهده شده در سامانه آموزشی یکیتا تماس گرفته اید. هزینه ثبت نام در خود مجتمع شهر هنر دریافت می گردد. با دوربین تخصصی فیلمرداری خواهد شد و نسخه ای از فیلم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 8
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/10/4
کد دوره : r286431079 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/14 تاریخ پایان دوره : 1397/11/14
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

خودکار - دفتر

اهداف دوره :

طریقه یادگیری صحیح الگوی هر شلوار با توضیح دوخت

مفاد درسی :

شلوار راسته - شلوار سایز بزرگ - شلوار حاملگی - لیگنز - ساق دار - برمودا - پیله دار - اورال - پیش سینه دار - جین

ورکشاپ شلوار دوز برای عموم مجتمع شهر هنر
محل برگزاری
مدرسان